Vrijwilligersdag Kruisen en kapellen Maasgouw
8 juli 2018
Op zaterdag 29 september organiseert onze stichting weer een vrijwilligersdag. Dit jaar vindt de activiteit plaats in de kern Heel. De organistoren willen u ook nu weer een interessant programma voorschotelen. Zoals gebruikelijk starten de activiteiten rond 13.30 uur.
Uitnodiging vrijwilligersdag 2018Versieren van kruisen en kapellen in de meimaand
25 april 2018
Het is weer bijna de start van de meimaand. En dus ook – indien enigszins mogelijk – de start van de versiering van de wegkruisen en/of kapelletjes.

In de achter ons liggende jaren hebben diverse vrijwilligers van onze stichting in de meimaand verschillende wegkruisen, veldkruisen en kapelletjes in de gemeente Maasgouw voorzien van een mooie bloemenkrans.
Het staat niet alleen mooi in het landschap maar is tevens een teken van dank aan Onze Lieve Heer. En vroeg of laat hebben wij Hem allemaal nodig op onze levensweg.

Ook dit jaar doen we weer een beroep op jullie allen om de traditie voort te zetten.

Moge dit uiterlijke vertoon voor de voorbijgangers een aansporing zijn om enkele ogenblikken stil te staan bij hetgeen wij door middel van die bloemenkrans willen bereiken: op een eenvoudige manier aandacht vragen voor het lijden van Christus en dat speciaal in de Mariamaand bij uitstek.

Bij de parochieberichten van de parochiefederatie Maasbracht troffen we dit artikeltje aan:
Meimaand: MariamaandWegkruis in Stevensweert ingezegend
24 augustus 2016
Onder grote belangstelling is op 21 augustus het wegkruis dat in de volksmond het kruis-Welters wordt genoemd, door kapelaan Schreiber van de parochiefederatie Maasbracht plechtig ingezegend. Na de Eucharistieviering in de St Rochuskapel op het Eiland in Stevensweert trok een stoet, voorafgegaan door de schutterscompagnie St Rochus, naar de driesprong aan de Eilandbrug. Daar werden enkele gebeden uitgesproken waarna de inzegening plaatsvond. Voor het wegkruis dat in 1927 in Berkelaar werd opgericht betekent het overbrengen naar de huidige locatie de derde verplaatsing.
Foto's van de inzegeningInzegening wegkruis in Stevensweert
6 augustus 2016
Jarenlang stond aan de Kanaalstraat in Stevensweert aan de doodlopende weg richting de kanaaldijk een wegkruis, in de volksmond bekend als het ‘kruis Welters’. In de zomermaanden lag het veelal verscholen tussen opgroeiende mais of wuivende korenvelden. Dit kruis stond oorspronkelijk in Berkelaar. Toen het in de jaren twintig van de vorige eeuw middenin het destijds te graven Julianakanaal dreigde te staan, werd het door de eigenaar verplaatst naar de locatie aan de Kanaalstraat. Door de verhoging van de kanaaldijk verdween de brug en zo werd de drukbereden Kanaalstraat ineens een doodlopende weg. Het religieus monumentje verdween daarmee ook uit het zicht. Achterstallig onderhoud deed zijn trieste werk. In 2015 overleed de laatste bewoner uit de familie Welters. Harrie Welters. Huis en bijbehorende gronden gingen in andermans handen over. De erfgenamen van Harrie Welters hebben besloten om het kruis in eigendom over te dragen aan de Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw. Het wegkruis is inmiddels op initiatief van de stichting weer fraai opgeknapt en het wordt een dezer dagen geplaatst op een nieuwe, in het oogvallende, markante locatie, gelegen aan de driesprong Oude Maasweg, Verlengde Oude Maasweg en de Schuttersweg in Stevensweert.
Op de nieuwe locatie wordt het wegkruis in de oude luister hersteld. De afronding van deze activiteit zal plaatsvinden op zondag 21 augustus.

Om 9.30 uur begint een feestelijke Eucharistieviering in de Rochuskapel op het Eiland in Stevensweert. Aansluitend volgt een processie onder begeleiding van de Schutterscompagnie St. Rochus in de richting van de Eilandbrug. Bij de bovengenoemde driesprong zal de plechtige inzegening van het kruis worden verricht.

Na de inzegening zal het kruis dienen als een blijvende herinnering aan het feit dat de parochie Sint Stephanus Stevensweert in 2016 zijn 750-jarig bestaan vierde.Nieuwe afleveringen over kruisen en kapellen op L1 TV
8 maart 2016
L1 brengt vanaf zondag 6 maart tien nieuwe afleveringen van de serie Kruisen en Kapellen.

Verspreid over de hele provincie worden religieuze plekjes bezocht met een bijzonder verhaal.

Kruisen en Kapellen is iedere zondagavond te zien ieder uur vanaf 18:20 uur, met uitzondering van 20.20 uur vanwege het NOS Journaal.

Twee jaar geleden werd de eerste serie Kruisen en Kapellen uitgezonden bij L1.
Matheu Bemelmans van de stichting Kruisen en Kapellen neemt ons nu ook weer mee naar onbekende plekken in de provincie waar Limburgers uit de streek vertellen over hun passie en geloof.
Aan bod komen onder meer de Rosakapel in Sittard, de Theresiakapel in Tegelen en de Loretokapel in Maasbracht-Beek. Maar ook is er plek voor een processiepark in Oostrum en een beeldenatelier in Venray.

De uitzending van de Loretokapel was te zien op 13 maart 2016, en is terug te kijken op de website van L1

In het bisdom Roermond staan zo'n drieduizend religieuze objecten. In korte portretten wordt het verhaal erachter verteld.
Het gaat niet alleen om de schoonheid, maar vooral om het persoonlijke verhaal van de mensen uit de buurt.
Vrijwilligers vertellen het verhaal achter deze bijzondere monumentjes, dat deels ook hun eigen verhaal is.
Waarom houden ze zich bezig met het onderhoud? Waarom richten ze zelfs nieuwe op? Waarom steken ze elke dag een kaarsje aan? Waarom plaatsen ze regelmatig verse bloemen?

De afleveringen zijn na uitzending terug te bekijken op de speciale programmapagina op L1.nl.

Zondag 18:20 | 19:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 uur

Bron: L1.nlReplica's moeten kruisen en wegkapellen beschermen
5 maart 2016
Steeds meer van de 3000 wegkruisen en kapellen in Limburg worden gestolen of raken beschadigd. Om ze te behouden voor de toekomst worden er replica's van gemaakt en geplaatst.
Die replica's worden in Venray gemaakt in een beeldenatelier van de stichting Kruisen en Kapellen.
Vrijwilligers maken een mal en vullen die met vloeibaar kunststof. Een week later is dat uitgehard en kan de replica geverfd worden.
De reportage is te zien op de website van 1LimburgOverlijden Theo (Thei) Vestjens
12 februari 2016
Wij vernamen het bericht van het plotselinge overlijden van ons bestuurslid, de heer Theo Vestjens.
De begrafenis vindt plaats op woensdag 17 februari a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk te Hunsel.

Namens het bestuur van de Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw
Lei Peeters, voorzitter
Jac Hannen, secretarisVrijwilligersdag 2015
18 juli 2015
De vrijwilligersdag van de Stg Kruisen en kapellen Maasgouw vindt dit jaar plaats in Maasbracht / Brachterbeek.
De dank-je-wel-dag vindt plaats op zaterdag 22 augustus 2015.
De uitnodigingen volgen een dezer dagen, hetzij per e-mail, hetzij per post.
Voor de digitale versie klik hier3ML Journaal - NL doet
23 maart 2015
Op 20 en 21 maart was het weer NL doet.
Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Het Oranje Fonds wil samen met NL doet laten zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.
Wij gingen een kijkje nemen in Thorn waar wethouder Johan Lalieu en wethouder Jessie Smeets ook meededen.
Bekijk hier de opname van 3MLUitnodiging Vrijwilligersdag 2014
4 juli 2014
Aan allen die zich inzetten voor het behoud van kruisen en kapellen in de Gemeente Maasgouw.

Beste dames en heren,

Het is weer bijna zover.
De dank-je-weldag voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van het cultureel religieus erfgoed in alle kernen van de gemeente Maasgouw staat er binnenkort weer aan te komen.

Dat de vrijwilligersdag dit jaar in Thorn wordt gehouden kent verschillende redenen.
In Thorn is al 20 jaar een plaatselijke stichting zeer actief met nieuwbouw en het behoud en beheer van de vele bestaande kapelletjes en kruisen.
Bovendien staan er verspreid over de gehele kern de meeste kapellen van heel Limburg. Ook staan er enkele weg- en veldkruisen. Voor bijna elke heilige is er wel een kapel gebouwd.
Dit houdt onder meer verband met het feit dat van oorsprong Thorn onder heerschappij viel van een adellijk stift. Zo was het adellijk stift verantwoordelijk voor de bouw van de Kapel Onder de Linden.
Na de verdwijning van dit stift als gevolg van de Franse bezetting zijn er vanwege velerlei redenen kapelletjes opgericht.

De vrijwilligers dag 2014 vindt plaats op zaterdag 9 augustus 2014.
Startpunt: Kapel Onder de Linden.


Het programma voor de vrijwilligers dag 2014 is als volgt:
12.30 uur ontvangst met koffie en vlaai bij het Kapelhuis, direct gelegen naast de Kapel Onder de Linden op het
adres Kapel 4, te Thorn.
Welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw dhr. Lei Peeters, alsook
de heer Mat Rongen, voorzitter van de Stichting Kruisen en kapellen Thorn.
Aansluitend bezoeken we de Kapel Onder de Linden, zijnde een prachtig voorbeeld van een in barokke stijl gebouwde kapel.

14.00 uur Iedereen kan plaats nemen in speciaal voor deze gelegenheid gehuurde paardentrams waarna een toertocht volgt langs bijna alle kruisen en kapellen die in Thorn zijn gelegen. Bij iedere locatie zal in het kort iets verteld worden over de geschiedenis van de kapel, alsook over de betreffende heilige.

Ook bezoeken we de Foyer de Charité "Marthe Robin", zijnde een huis van gebed en bezinning. Op hun terrein bevinden zich enkele prachtige objecten waaronder een kruisbeeld.
Daarna zal de Nepomucemus kapel bezocht worden. De afronding van een omvangrijk restauratieproject vond dit jaar plaats, en de Thornse stichting is zeer verheugd u het eindresultaat te kunnen laten zien.

Daarna vervolgen we onze weg en worden we om 17.30 uur terug verwacht in het kapelhuis, waar tot 18.30 uur onder het genot van een drankje en hapje kan worden nagepraat.

Zoals u kunt lezen belooft het een aantrekkelijk en leerzaam programma te worden.
Wij verheugen ons nu al op uw aanmelding.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw deelname uiterlijk 1 augustus te bevestigen (bij voorkeur per e-mail: j.hannen@home.nl of telefonisch op 46 50 83).

Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw
Lei Peeters, voorzitter

Stichting Kruisen en kapellen Thorn
Mat Rongen, voorzitterVrijwilligersdag 2014
9 juni 2014
De vrijwilligersdag van onze stichting vindt plaats op zaterdag 9 augustus. Op die dag viert de Stg. Kruisen en kapellen Thorn haar 20-jarig bestaan. Wij haken op de festiviteiten in.
Er worden verschillende monumenten uit de kern Thorn in het zonnetje gezet. Gedacht wordt aan een extra attractie vanuit onze stichting: een tocht vanuit centrum Thorn naar kapel Onder de Linden.Serie over kruisen en kapellen op L1 TV
11 juni 2014
Limburg telt meer dan drieduizend kruisen en kapellen. Ze staan langs de kant van de weg, in bos en veld of soms gewoon midden in stad of dorp. Bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg zendt L1 de komende weken een 9-delige tv-serie uit over kruisen en kapellen in Limburg.

Verspreid over Limburg zetten honderden vrijwilligers zich in om dit klein-religieus erfgoed te onderhouden en te koesteren. In elke aflevering staat één kruis, kapel, Lourdesgrot of beeldengroep centraal. De vrijwilligers vertellen het verhaal achter deze bijzondere monumentjes, dat deels ook hun eigen verhaal is.

Waarom houden ze zich bezig met het onderhoud? Waarom richten ze zelfs nieuwe op? Waarom steken ze elke dag een kaarsje aan? Waarom plaatsen ze regelmatig verse bloemen?

In het kader van het 60-jarig bestaan van de stichting Kruisen en Kapellen is ook een nieuwe wandelgids uitgegeven met twaalf wandelingen door heel Limburg. Bij elke uitzending geeft L1 een aantal van deze wandelgidsen weg. Het boekje Kruisen en Kapellen is ook te koop in de L1 shop.

De serie Kruisen en Kapellen is vanaf zondag 15 juni negen weken lang op zondagavond te zien bij L1. De afleveringen zijn na uitzending terug te bekijken op de speciale programmapagina op L1.nl.

Zondag 18:20 | 19:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 uur

Bron: L1.nlVrijwilligersdag te Beegden
3 augustus 2013
De dank-je-weldag voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van het cultureel religieus erfgoed in alle kernen van de gemeente Maasgouw staat er binnenkort aan te komen.

De vrijwilligersdag 2013 van onze stichting vindt plaats op zaterdag 31 augustus.

Na eerdere bezoeken aan Wessem (2009), Stevensweert (2010), Linne (2011) en Ohé en Laak (2012) gaan we dit jaar op verkenningstocht naar Beegden.

Het programma voor de vrijwilligersdag 2013 luidt:

13.30 uur:     Samen komen bij friture ’t Plein. Dorpsplein 5 Beegden (ruime parkeerplaats)
13.45 uur:     Welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw, Lei Peeters.
Aansluitend start de rondwandeling langs de diverse bezienswaardigheden in Beegden.

We bezoeken allereerst de zeer recentelijk nieuw gebouwde Annakapel aan de Heerstraat-Noord. Daarna wordt de Mariakapel bezocht, alsook de Martinuskerk. Verder nog de St. Servaaskapel.
Na het nuttigen van enkele consumpties in zaal Tobben zal er ook wat verteld worden over de wegkruisen die in Beegden staan.
Daarna vervolgen we onze weg naar de Lindertmolen, waar een van de vrijwilligers ons het een en ander zal vertellen over deze molen.

16.30 uur:     Vertrek te voet naar zaal het Leuke (deze ligt vlakbij de parkeerplaats waar we vertrokken zijn).
17.00 uur:     Koffie en vlaai.
18.00 uur:     Einde Vrijwilligersdag.Inzegening herbouwde St. Annakapel in Beegden
20 juni 2013
Dames, heren

Op vrijdag 21 juni om 19 uur is de herbouwde St. Annakapel in Beegden plechtig ingezegend door pastoor Pim Leutz van de St. Martinusparochie in Beegden.

De kapel is tot stand gekomen dankzij de tomeloze inzet van diverse begunstigers en veel vrijwilligers van de werkgroep heemkunde Beegden.

De kapel is gesitueerd op enkele honderden meters afstand van de oorspronkelijke kapel die in 1968 vanwege een renovatie van het stratenplan moest worden afgebroken.

Voor een verslag kijk op Kruisen en kapellen Limburg.
Gemaakt door: EJHannen - Gehost door: CEWeb